Wolontariat młodzieżowy

Image Wolontariat Młodzieżowy „Wolontariat z żonkilem w tle” w TPCh „Hospicjum im. św Łazarza” w Krakowie zaprasza młodzież w wieku od 13 – 18 lat chcącą systematycznie włączać się w pomoc Poradni Geriatrycznej, pomagać w organizowaniu uroczystości, koncertów, kiermaszów i kwest Sekcji Pozyskiwania Środków.

Wolontariusze mogą także pomagać w administracji, biurze, magazynie, pralni czy w kuchni.

Dla wolontariuszy, którzy chcą pomagać jako pomocnicy osoby niepełnosprawnej czy przewlekle chorej, dwa razy do roku prowadzone są kursy, na które zaprasza się młodzież gimnazjalną i licealną z Krakowa i okolic.

Celem kursu jest promocja idei hospicyjnej i wolontariatu wśród młodzieży. Podczas 7 spotkań w okresie 2 tygodni młodzież zapoznaje się, między innymi, z tematami dotyczącymi sytuacji zdrowotnej i psychologicznej osoby nieuleczalnie chorej w opiece paliatywnej oraz długoterminowej opiece domowej, roli rodziny w opiece nad chorym, zasad komunikowania się z chorym, sensu cierpienia, roli wolontariusza w opiece hospicyjnej oraz organizacji ruchu hospicyjnego w Polsce.

Oprócz tego dla stałych wolontariuszy prowadzone są spotkania formacyjne, kursy doszkalające (np. z komunikacji interpersonalnej).
Wolontariusze biorą czynny udział w życiu Hospicjum, integrują się z jego społecznością np. Klubem dr Deszcza na spotkaniach wyjazdach czy wycieczkach krajoznawczych np. do Zakopanego, Wieliczki. Wolontariusze mają również możliwość uczestniczenia w rekolekcjach.

Wolontariusze z ”Wolontariatu z żonkilem w tle” wraz z wolontariuszami ze szkół krakowskich i okolic angażują się w prace przy redagowaniu „Biuletynu Wolontariusza”, który wydawany jest co miesiąc od lipca 2006 roku.