Projekty grantowe ruszyły

Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego oraz środków PEFRON Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie realizuje w 2012 roku trzy projekty skierowane do społeczeństwa Małopolski.

Zapraszamy:
1. rodziny
kobiet po mastektomii,
dzieci z obrzękiem limfatycznym, 
starszych, przewlekle chorych
2. osoby zainteresowane służeniem chorym w wolontariacie Hospicjum św. Łazarza bezpośrednio lub w innych zadaniach wspomagających działalność Hospicjum

do zapoznania się z prowadzonymi projektami:
1.Rola opiekuna w postępowaniu mającym na celu zapobieganie wystąpienia lub prowadzenia postępowania usprawniającego osób niepełnosprawnych z obrzękiem limfatycznym – dofinansowanie 5 200 zł, więcej
2.Ku pomocy rodzinie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie 3 800 zł, więcej
3.Wolontariat – Każdy może pomagać – 13 000 zł, więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

logo_granty