Poczytaj o wolontariacie

Początki wolontariatu w Hospicjum św. Łazarza

Rozwój wolontariatu w Hospicjum św. Łazarza w latach 1983-2011


Charakterystyka wolontariusza i jego miejsce w Hospicjum