Informacja z realizacji projektu

INFORMACJA z realizacji projektu „Wolontariusz Hospicjum Domowego"

ImageTPCh "Hospicjum św. Łazarza" w Krakowie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. prowadziło projekt „Wolontariusz Hospicjum Domowego”, który mógł być realizowany dzięki wsparciu finansowym Wojewody Małopolskiego. 

Głównym celem projektu było pozyskanie do hospicyjnej opieki domowej wolontariuszy, mieszkających na tym samym terenie (osiedle, dzielnica), co osoby oczekujące pomocy.
Na wstępie Towarzystwo zwróciło się do księży proboszczów z parafii nowohuckich z propozycją współpracy, poprzez
•przekazanie parafianom informacji o prowadzonym programie,
•ewentualne udostępnienie pomieszczeń parafialnych dla odbywania grupowych szkoleń, prelekcji i warsztatów celem zmniejszenia odległości od miejsca szkolenia i miejsca zamieszkania biorących w programie osób
•pozyskanie informacji od zespołów charytatywnych o chorych i rodzinach potrzebujących wsparcia. 
•opracowanie projektu modelu parafialnego zespołu.

Trzech Księży Proboszczów odpowiedziało pozytywnie na prośbę Towarzystwa o współpracę i projekt był prowadzony w następujących parafiach:
•Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich,
•św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach
•św. Józefa  na os. Kalinowym.

Przy jego realizacji wykonano następujące prace:
•Przeprowadzono 12 godzinne szkolenie w trzech parafiach.
•Nawiązano kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej działającym w Nowej Hucie celem pozyskania danych o rozmiarze potrzeb wsparcia pielęgnacyjnego rodzin zamieszkałych w czterech dzielnicach Nowej Huty.
•Starano się pozyskać informacje w parafiach na temat potrzeb wsparcia pielęgnacyjnego chorych przewlekle.

Szkolenia odbywały się od końca października do początków grudnia 2011 roku, w dni powszednie, w godzinach popołudniowych, w salach przyparafialnych lub w domu – Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w Krakowie.
Tematyka spotkań była następująca:
1)Specyfika potrzeb i problemów  oraz możliwości pomocy i organizacja opieki u terminalnie i nieuleczalnie chorych
2)Wybrane zaburzenia psychiczne, które mogą występować w terminalnej fazie nieuleczalnej choroby
3)Towarzyszenie chorym - podstawy nawiązywania i budowania kontaktu z chorym i opiekunem 
4)Pielęgnacja: utrzymanie higieny, kąpiel w łazience, kąpiel w łóżku, toaleta jamy ustnej, zmiana bielizny pościelowej, wymiana pieluchomajtek, karmienie i dopajanie
5)Usprawnianie chorych, w tym pomoc we wstawaniu z łóżka, przesadzanie na wózek, asystowanie w chodzeniu .
6)Dostosowanie otoczenia do potrzeb osoby chorej i niepełnosprawnej 
7)Profilaktyka odleżyn .
8)Gdy bliski odchodzi towarzyszenie umierającym. Wspieranie rodzin w okresie żałoby .
9)Podstawowe wiadomości o organizacji wolontariatu

W szkoleniach wzięło w sumie udział 55 osób, z tym że we wszystkich zajęciach uczestniczyło 25%. Uczestnictwo w kursie nie obligowało do włączenia się w hospicyjny wolontariat, jednakże kilka osób wyraziło chęć zostania wolontariuszami Hospicjum.

Podsumowując trzymiesięczne działania, których celem było zainteresowanie mieszkańców parafii wolontariatem Hospicjum Domowego i poznanie zasad pielęgnacji pomagających w opiece nad chorym w rodzinie można stwierdzić że:
•Rodziny które opiekują się przewlekle chorym nie są zainteresowane szkoleniem gdyż nie orientują się jak ważne informacje z opieki nad chorym mogliby uzyskać oraz ze względu na to że cały wolny czas poświęcają choremu.
•Zespoły charytatywne działające w parafiach z także pracownicy ośrodka pomocy społecznej nie mają pełnego rozeznania o skali potrzeb dotyczących wsparcia chorych i ich rodzin.

W tej sytuacji zespół Hospicjum św. Łazarza postanowił kontynuować rozpoczęty z pomocą Wojewody Małopolskiego projekt w następnym roku. Na początek będą prowadzone następujące działania:
1.Od stycznia 2012 r. szkolenia dla rodzin i zainteresowanych wolontariatem osób będą odbywały się w Parafii św. Judy Tadeusza w Czyżynach.
2.W każdą czwartą środę miesiąca w godz. 15.00 – 18.00 będzie w Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 prowadzony dyżur dla rodzin i osób opiekujących się przewlekle chorymi, na którym można będzie porozmawiać o problemach związanych z opieką, uzyskać informacje dotyczące pielęgnacji oraz możliwości otrzymania pomocy a także informacji na temat zostania wolontariuszem.
3.Hospicjum poczyni starania odnośnie nawiązania kontaktów z klubami seniora oraz uniwersytetami trzeciego wieku celem zapoznania uczestników z ideą działania zespołu parafialnego.