Środa 29 Stycznia 2020
Do końca roku zostało 338 dni.
Jak zostać wolontariuszem PDF Drukuj Email

 Aby włączyć się w grono wolontariuszy

1.Zapoznaj się formami wolontariatu hospicyjnego oraz informacją zamieszczoną poniżej dotyczącą miejsc i zadań, w których można służyć jako wolontariusz hospicyjny oraz praw i obowiązków wolontariusza, a także z schematem działania Centrum Wolontariatu.

2.Przemyśl, gdzie możesz zaoferować swoją pomoc. Nie działaj w pospiechu. Twoja decyzja nie może zrodzić się z powodów emocjonalnych, być sposobem na spędzenie wolnego czasu, być ucieczką od codzienności. Wymaga czasu i dojrzałości

3.Jeżeli podjąłeś decyzję wybierz w menu opcje "kontakt" i napisz do animatora Centrum Wolontariatu lub zadzwoń w podanych godzinach. Otrzymasz zaproszenie na rozmowę.

 Wolontariusz rozpoczynający posługę powinien otrzymać:

 • sformułowanie zadania
 • wykaz osób z którymi będzie współpracował
 • informację gdzie i jak zgłasza swoją obecność
 • określenie godziny pracy
 • zakres wymaganych umiejętności
 • informację o miejscu pracy
 • zapoznanie z prawami wolontariusza
 • zapoznanie z obowiązkami

Wolontariusz ma prawo:

 • do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • do zwrotu kosztów finansowych związanych z wykonywanymi zadaniami do pokrycia kosztów szkoleń na które jest skierowany przez Centrum
 • do otrzymania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z pełniona posługą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
 • do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypełniania zadań
 • do otrzymania środków ochrony osobistej takich jak np. odzież ochronna
 • do zawarcia pisemnego porozumienia
 • do otrzymania pisemnego zaświadczenia o pełnionej posłudze
 • do otrzymania pisemnej opinii
 • do otrzymania urlopu

Wolontariusz ma obowiązek:

 • pracy społecznej, za którą nie pobierane jest wynagrodzenie
 • zachowania w tajemnicy wszystkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza związanych z sytuacja zdrowotną i socjalną osób na których rzecz świadczy pomoc, na temat diagnozy i rokowań o stanie chorych
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań
 • dbania o majątek Towarzystwa
 • uczestniczenia w comiesięcznych zebraniach wolontariuszy
 • w przypadku urlopowania, zwrotu identyfikatora
 • traktowania każdego człowieka życzliwie, z zachowaniem zasady bezstronności i nie  osądzania nikogo.
 • w pracy zespołowej nie zajmuje miejsca innych członków, a jedynie uzupełnia ich pracę
 

Sonda

Wolontariat jest wartością, ponieważ...
 

Losowe zdjęcia z galerii

Kwesty publiczne
Kwesty publiczne
Kwesty publiczne
Kwesty publiczne

Gościmy