Środa 29 Stycznia 2020
Do końca roku zostało 338 dni.
Misja Hospicjum PDF Drukuj Email

Ci, którzy odchodzą
ból, który nie mija, zdaje się bez reszty wypełniać dni i noce
bezsilność, coraz to nowe upokorzenia, obojętność otoczenia,
bezradni, zrozpaczeni. zmęczeni bliscy …

na ogół staramy się o tym nie myśleć
staramy się zapomnieć, że i nas to może spotkać

Może pora dziś spojrzeć prawdzie w oczy ?
Nauka nie usunie konieczności śmierci
lecz nasza solidarność w stosunku do umierających może
przynieść ulgę, pomoc i spokój
Można zapobiegać bólowi
można oszczędzić upokorzeń
Można skutecznie współczuć umierającym.

Tekst powstał w Komisji Formacji i Informacji we wrześniu  1984 roku

Hospicjum 

Rozwijający się w wielu krajach społeczny ruch hospicyjny jest nośnikiem określonych wartości. Ruch ten zrodził się z wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i z potrzeby bezinteresownego służenia. Celem stała się poprawa losu terminalnie chorych, zwłaszcza umierających na nowotwory złośliwe. Okazało się, że dla osiągnięcia tego celu konieczne jest przełamanie stereotypów dotyczących postępowania z umierającymi, oraz stosunku społeczeństwa – w tym także pracowników służby zdrowia – do problemu cierpienia i śmierci.

Wynika z tego, że Hospicjum to idea, zgodnie z którą mamy żyć i działać, oraz misja, którą mamy szerzyć. Przyjęte przez ruch hospicyjny zasady, które nazywane zostały „filozofią hospicyjną” to:

1.Życie ma wartość bez względu na kondycję fizyczną i psychiczną (a nawet moralną) człowieka, gdyż jest on do końca osobą.

2.Śmierć jest zjawiskiem naturalnym, nie wolno jej przyspieszać, ani sztucznie wydłużać okresu agonii.

3.Okres terminalny choroby jest częścią życia szczególnie ważną dla chorego i jego rodziny (okazja do refleksyjnego spojrzenia na własne życie, możliwość nawiązania głębszych emocjonalnych więzi z rodziną).

4. Chory ma prawo – jeśli zechce – do prawdy o swoim stanie. Nie wolno go ani okłamywać ani odbierać mu nadziei.

5. Chory uwolniony od bólu i otoczony miłością może odkryć sens swego cierpienia i zaakceptować własną śmierć.

6. Chory powinien umierać w gronie rodziny, której należy pomóc w przełamywaniu barier psychologicznych i zachęcić do współudziału w pielęgnowaniu chorego. Jeśli chory pozbawiony jest rodziny, Hospicjum ma mu ją zastąpić.

7. Podtrzymywanie kontaktu z osieroconą rodziną i udzielanie  jej – jeśli tego potrzebuje pomocy duchowej jest obowiązkiem zespołu hospicyjnego.

 Misja pełniona przez Hospicjum skierowana jest zarówno do jego pracowników i wolontariuszy jak i całego społeczeństwa. W ludziach podejmujących pracę, zarówno wolontariuszach jak i pracownikach etatowych ma ona wyrabiać świadomość, że przełamują pewne tradycje, które należy pielęgnować i przekazywać młodszym współpracownikom oraz że:

  • Hospicjum nie jest zwykłym miejscem pracy, ale miejscem spotkania ludzi tworzących wraz z chorymi i ich rodzinami wzajemnie wspierającą się wspólnotę.
  • trzeba niekiedy przełamywać pewne stereotypy zawodowe tj. odstąpić od podejścia czysto profesjonalnego na rzecz podejścia zwyczajnie ludzkiego. Dotyczyć to może wszystkich lekarzy, pielęgniarek i kapelanów.
  • trzeba nauczyć się, że  "bycie z chorym" nie jest stratą czasu i że często więcej otrzymujemy niż dajemy.

Misja Hospicjum wobec społeczeństwa polega na:

  • propagowaniu bardziej refleksyjnego spojrzenia na życie
  • przywracaniu śmierci właściwej godności w świadomości społecznej
  • budzeniu wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka
  • budowaniu relacji międzyludzkich opartych na solidarności i odpowiedzialności za innych
  • kształtowaniu zgodnie z ideą Hospicjum postaw rodziny i sąsiadów chorego oraz personelu szpitalnego.

Ruch hospicyjny wydaje się być znakiem czasu - głoszone przezeń idee są przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego świata, w którym szerzą się egoizm, konsumpcjonizm, brak szacunku dla życia w tym aborcja i eutanazja, pogarda dla słabości i starości, odrzucanie cierpienia z tym samym współczucia dla cierpiących.

Ten ruch, którego naczelną zasadą jest niesienie ulgi we wszystkich rodzajach bólu, jakiego doświadcza terminalnie chory człowiek, wpisuje się w nurt działań zmierzających do uczynienia naszego świata bardziej ludzkim. 

 

Sonda

Wolontariat jest wartością, ponieważ...
 

Losowe zdjęcia z galerii

Ogród
Ogród
Poradnia Obrzęku Limfatycznego
Poradnia Obrzęku Limfatycznego
Opis: Poradnia Obrzęku Limfatycznego

Gościmy