Piątek 28 Lutego 2020
Do końca roku zostało 308 dni.
Projekt pt. WOLONTARIAT - KAŻDY MOŻE POMAGAĆ PDF Drukuj Email

Image

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” realizuje w okresie od 15.04.2012 do 10.12.2012, przy wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach Promocji i organizacji wolontariatu, projekt, pt. WOLONTARIAT – KAŻDY MOŻE POMAGAĆ.

Zamiarem naszym jest, aby dzięki prowadzonemu projektowi wzrosła znajomość idei wolontariatu służącego drugiemu człowiekowi, jak również powiększone zostało grono wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza oraz, być może, udałoby się zbudować grupy osób ze środowiska lokalnego, które przy wsparciu organizacyjnemu Towarzystwa będą wspomagać hospicyjną opiekę domową oraz kierowaną do osób starszych.
Poniżej zamieszczamy omówienie działań w dwóch podstawowych blokach tematycznych, które będą realizowane podczas grantu.

I.Popularyzacja idei wolontariatu ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu Hospicjum św. Łazarza będzie realizowana poprzez:
1.informacyjną akcję propagującą wolontariat, której program zostanie zamieszczony na stronach Towarzystwa www.hospicjum.krakow.pl, www.wolontariat.hospicjum.pl oraz w opracowanych w tym celu ulotce i afiszu, mówiących jak można uzyskać informacje o programie i jak się włączyć w wolontariat hospicyjny - skierowanych do rad dzielnic, parafii i liceów,
2.Żonkilowy Marsz Nadziei, odbywający się w październiku w Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej, mający za zadanie, oprócz promocji wolontariatu Hospicjum św. Łazarza (przekazywanie przechodniom folderu o wolontariacie i udzielanie informacji podczas sadzenia żonkili), integrację wolontariatu 50+ z wolontariatem młodzieżowym, który zostanie zakończony utworzeniem pola żonkilowego - symbolu solidarności międzypokoleniowej, wspólnego działania seniorów, dzieci i ludzi młodych.
3.rozprowadzanie od września do grudnia w wśród uczniów szkół ponadpodstawowych folderu i plakatu oraz Biuletynu Wolontariusza, mówiącego o różnych formach wolontariatu, a także o tym jak można się włączyć w wolontaryjną pomoc osobom ciężko chorym i niepełnosprawnym oraz wspomagać wolontaryjnie dzieło hospicyjne,
4.propagowanie wolontariatu wśród społeczeństwa za pomocą folderu rozdawanego podczas Kwesty Listopadowej na cmentarzach Krakowa i w okolicznych miejscowościach.

II.Zadanie mające na celu stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Krakowa w wolontariat będzie prowadzone poprzez organizowanie:
•szkoleń dla osób zainteresowanych wolontariatem służby chorym w wybranych dzielnicach Krakowa, po których będzie można włączyć się w wolontariat hospicyjny lub ewentualnie tworzyć grupę lokalną współdziałająca z Hospicjum,
•kurs 30 godzinny dla wolontariuszy opiekunów chorych prowadzony w Hospicjum św. Łazarza,
•spotkania odbywające się w każdy drugi poniedziałek miesiąca przekazujące podstawowe informacje na temat idei wolontariatu, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mówiące o posłudze wolontariusza chorym, będącym pod opieką Hospicjum,
•szkolenia dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych na temat zrozumienia potrzeb i problemów starszych i chorych ludzi, w tym ich dziadków oraz problemach komunikacji międzypokoleniowej.

Będziemy zamieszczać systematycznie szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych zadań. Zachęcamy gorąco do udziału w naszym projekcie!


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »